Articol despre sponsorizările primite pentru Laboratorul de Informatică

 

6  decembrie 2020

 

6 decembrie 2020 reprezintă  ZIUA ȘCOLII  în care se împlinesc 41 de ani de la înființarea Școlii Gimnaziale ”Bogdan Vodă” Rădăuți.

Aniversarea unei școli este întotdeauna un prilej de bucurie, dar și de analiză a evenimentelor care au intervenit în evoluția acestei instituții.

Cei 41 de ani de la înființarea oficială a școlii, constituie, în primul rând, ani de muncă a unor generații de elevi și dascăli. În această situație de pandemie, în care ne găsim mai mult sau mai puțin izolați, vă îndemn să redescoperim și să aprofundăm valorile umane ale societății în care trăim,  speranța că vom avea un surâs al vieții pentru ca totul să recapete sens!

Din partea conducerii  școlii, transmit, din toată inima, considerație și prețuire tuturor celor care au contribuit și contribuie ca instituția să fie mereu etalon în EDUCAȚIE.

Sfântul Nicolae vestește începutul sărbătorilor de iarnă, o perioadă în care toți suntem mai buni, mai darnici și mai înțelepți. Fie ca această zi magică să vă aducă sănătate și tot ce vă doriți!

La mulți ani!!! 
 

 

 Scurt istoric al

Şcolii cu clasele I-VIII nr.5 “Bogdan Vodă” Rădăuţi

         

           Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 5 Rădăuţi a luat fiinţă în anul 1979, prin Decizia Consiliului Popular al judeţului Suceava. La baza construcţiei imobilului a stat Proiectul nr. 5387 al Consiliului Popular al judeţului Suceava – şcoală cu 16 săli de clasă, categoria a II-a. Ea este compusă din două corpuri: clădirea şcolii şi sala de sport, şcoala având parter şi două etaje şi cuprinzând spaţii destinate învăţământului teoretic şi laboratoare. De asemenea, există o serie de anexe destinate administraţiei şi grupuri sanitare pe fiecare nivel.

 Intrată în funcţiune ca nouă unitate de învăţământ la 1 septembrie 1979, şcoala a luat fiinţă prin scindarea Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 3 Rădăuţi, funcţionând în primul an de la darea în folosinţă cu 23 de colective de elevi, din care 13 la ciclul primar şi 10 la ciclul gimnazial, cu un număr iniţial de 786 de elevi.

 Şcoala, ca unitate de învăţământ, a fost încadrată în anul intrării în funcţiune cu un număr de 39 de cadre didactice, dintre care 13 învăţători, 24 de profesori şi 2 maiştri instructori.

 Primul director al şcolii a fost domnul profesor Colban Gheorghe, care a funcţionat la această şcoală până în anul 1983. În această perioadă s-a preocupat de buna gospodărire a şcolii, de crearea unei baze didactico-materiale corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv - educativ. Prin competenţa sa, şcoala a fost cotată ca una dintre cele mai bune unităţi şcolare din oraş şi din judeţ, atât în ceea ce priveşte gospodărirea ei, cât şi conţinutul procesului instructiv - educativ.

Citeşte mai mult

 

Școala Gimnazială ''Bogdan Vodă''