Tipărire

 

ÎNCADRARE 2019-2020
Nicuță Petru – matematică - director 
Munteanu Radu Gheorghe – educație fizică și sport – director adjunct      
Șerban Camelia Elena     - profesor învățământ primar – clasa pregătitoare A                
Roteliuc Gabriela Ramona - profesor învățământ primar – clasa pregătitoare B
Irinciuc Anca - profesor învățământ primar – clasa I A                                          
Prelipcean Otilia Elena - profesor învățământ primar – clasa I B
Cherniciuc Ramona-Cristina - profesor învățământ primar – clasa a II-a A            
Chidon-Frunză Mirela     - profesor învățământ primar – clasa a II-a B
Harand Doina Georgeta- profesor învățământ primar – clasa a III-a A         
Nichitean Cristina Marilena- profesor învățământ primar – clasa a III-a B
Amariței Mihaela - profesor învățământ primar – clasa a IV-a A                  
Grad Loredana Elena - profesor învățământ primar – clasa a IV-a B            
Movilă Lăcrămioara  - profesor învățământ primar – clasa a IV-a C             
Nicuță Mariana – matematică – clasa a V-a A
Mitric Emilia Maria-limba și literatura română – clasa a V-a B
Bîtă Iulita Dorina- geografie-limba engleză – clasa a VI-a A
Nanu Daniela Georgeta - limba germană-limba engleză – clasa a VI-a B
Coca Leontina Corina - limba și literatura română – clasa a VII-a A
Hrenciuc Daniel – istorie - clasa a VII-a B
Cosovanu Natalia – limba engleză – clasa a VIII-a A
Ciotău Maria Viorica – biologie – clasa a VIII-a B
Profesori  fără dirigenție
Hatnean Cornelia – chimie
Burciu Valentina-Camelia - matematică
Lupoae Negreanu Carmen Afrodita - fizică
Ducra Ioana-Irina – educație plastică
Crăciun Domnica – religie
Văcărean Cristian-Mihai - educație fizică și sport
Diaconescu Filon – ed.tehnologică
Olărean Rodica – limba engleză
Ujeniuc Loredana – cultură civică
Domnari Alexandru – ed.muzicală
Buzduga Simion- religie penticostală
Voloșciuc Ioan  -religie ucraineană
Ștefan Georgeta – limba ucraineană (maternă)

ÎNCADRARE 2018-2019

Nicuță Petru – matematică –director

Munteanu Radu Gheorghe – educație fizică și sport – director adjunct

Irinciuc Anca – profesor învățământ primar – clasa pregătitoare A

Clipa Carina – profesor învățământ primar – clasa pregătitoare B

Cherniciuc Ramona- Cristina – profesor învățământ primar – I A

Chidon Frunză Mirela - profesor învățământ primar – I B

Harand Doina - profesor învățământ primar – II A

Nichitean Cristina Marilena - profesor învățământ primar – II B

Amariței Mihaela - profesor învățământ primar – III A

Grad Loredana Elena - profesor învățământ primar – III B

Movilă Lăcrămioara - profesor învățământ primar – III C

Șerban Camelia Elena - profesor învățământ primar – IV A

Roteliuc Gabriela Ramona - profesor învățământ primar – IV B

Bîtă  Iulita Dorina – geografie – limba engleză – clasa a V-a A

Nanu Daniela-Georgeta – limba germană-limba engleză – clasa a V-a B

Coca Leontina Corina – limba și literatura română – clasa a VI-a A

Hrenciuc Daniel –istorie-cultură civică – clasa a VI-a B

Cosovanu Natalia – limba engleză – clasa a VII-a A

Ciotău Maria Viorica – biologie – clasa a VII-a B

Nicuță Mariana – matematică – clasa a VIII-a A

Mitric Emilia Maria – limba și literatura română – clasa a VIII-a B

Crăciun Domnica – religie ortodoxă – clasa a VIII-a C

Profesori fără dirigenție

Hatnean Cornelia – chimie

Lupoae Negreanu Carmen Afrodita – fizică

Văcărean Cristian-Mihai – educație fizică și sport

Ducra Ioana-Irina – educație plastică

Diaconescu Filon – educație tehnologică

Domnari Alexandru – educație muzicală

Buzduga Simion – religie penticostală

Burciu Valentina – matematică

Olărean Rodica – limba engleză

Voloșciuc Ioan – religie ucraineană

Ștefan Georgeta – limba ucraineana (maternă)

 

ÎNCADRARE 2017-2018

Nicuță Petru – matematică –director

Munteanu Radu Gheorghe – educație fizică și sport – director adjunct

Cherniciuc Ramona- Cristina – profesor învățământ primar – clasa pregătitoare A

Chidon Frunză Mirela - profesor învățământ primar – clasa pregătitoare B

Harand Doina - profesor învățământ primar – I A

Nichitean Cristina Marilena - profesor învățământ primar – I B

Amariței Mihaela - profesor învățământ primar – II A

Grad Loredana Elena - profesor învățământ primar – II B

Movilă Lăcrămioara - profesor învățământ primar – II C

Șerban Camelia Elena - profesor învățământ primar – III A

Roteliuc Gabriela Ramona - profesor învățământ primar – III B

Irinciuc Anca – profesor învățământ primar – IV A

Clipa Carina – profesor învățământ primar – IV B

Coca Leontina Corina – limba și literatura română – clasa a V-a A

Hrenciuc Daniel –istorie-cultură civică – clasa a V-a B

Cosovanu Natalia – limba engleză – clasa a VI-a A

Ciotău Maria Viorica – biologie – clasa a VI-a B

Nicuță Mariana – matematică – clasa a VII-a A

Mitric Emilia Maria – limba și literatura română – clasa a VII-a B

Crăciun Domnica – religie ortodoxă – clasa a VII-a C

Bîtă  Iulita Dorina – geografie – limba engleză – clasa a VIII-a A

Diaconescu Filon – educație tehnologică – clasa a VIII-a B

Profesori fără dirigenție

Hatnean Cornelia – chimie

Lupoae Negreanu Carmen Afrodita – fizică

Nanu Daniela Georgeta – limba engleză

Văcărean Cristian-Mihai – educație fizică și sport

Ducra Ioana-Irina – educație plastică

Domnari Alexandru – educație muzicală

Buzduga Simion – religie penticostală

Burciu Valentina – matematică

Olărean Rodica – limba engleză

Voloșciuc Ioan – religie ucraineană

Ștefan Georgeta – limba ucraineana (maternă)

 

ÎNCADRARE 2016-2017

Nicuță Petru – matematică - director

Munteanu Radu Gheorghe – educație fizică și sport – director adjunct      

Harand Doina Georgeta- profesor învățământ primar – clasa pregătitoare A                     

Nichitean Cristina Marilena- profesor învățământ primar – clasa pregătitoare B

Amariței Mihaela - profesor învățământ primar – clasa I A             

Bizubac Loredana Elena - profesor învățământ primar – clasa I B             

Movilă Lăcrămioara  - profesor învățământ primar – clasa I C                   

Șerban Camelia Elena - profesor învățământ primar – clasa a II-a A                                  

Roteliuc Gabriela Ramona - profesor învățământ primar – clasa a II-a B               

Irinciuc Anca- profesor învățământ primar – clasa a III-a A                                                          

Botezat Carina           - profesor învățământ primar – clasa a III-a B                                                        

Cherniciuc Ramona-Cristina - profesor învățământ primar – clasa a IV-a A                                 

Chidon-Frunză Mirela            - profesor învățământ primar – clasa a IV-a B

Cosovanu Natalia – limba engleză – clasa a V-a A

Ciotău Maria Viorica – biologie – clasa a V-a B

Nicuță Mariana – matematică – clasa a VI-a A

Mitric Emilia Maria-limba și literatura română – clasa a VI-a B

Bîtă Iulita Dorina- geografie-limba engleză – clasa a VII-a A

Diaconescu Filon – educație tehnologică – clasa a VII-a B          

Hatnean Cornelia – chimie-fizică – clasa a VIII-a A

Nanu Daniela-Georgeta – limba germană-limba engleză – clasa a VIII-a B

Profesori  fără dirigenție

Hrenciuc Daniel – istorie – cultură civică

Lupoae Negreanu Carmen Afrodita - fizică

Ducra Ioana-Irina – educație plastică

Văcărean Cristian-Mihai -educație fizică și sport

Bodnar Ioan - educație fizică și sport

Coca Leontina Corina – limba și literatura română

Domnari Alexandru – ed.muzicală

Buzduga Simion- religie penticostală

Voloșciuc Ioan  -religie ucraineană

Ștefan Georgeta – limba ucraineană (maternă)